Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20&21.pdf

Soalan 20. Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) bilakah Kerajaan berhasrat membentangkan Laporan lengkap Siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) berhubung pendatang tanpa izin di Sabah yang tempoh tamat siasatannya berakhir pada 21 Mei 2014 yang lalu; dan (b) adakah Kerajaan merasakan siasatan ini belum lengkap dan sempurna dan satu tarikh baru diperlukan untuk melanjutkan siasatan. Soalan 21. Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- (a) apakah faktor yang menyebabkan MAS (Malaysia Airlines Systems) menghentikan perkhidmatan laluan Kota Kinabalu-Puerto Princesa Palawan Phillipines-Kota Kinabalu; dan (b) adakah ianya disebabkan oleh kegagalan promosi MAS bagi laluan ini.

Download soalan-20.pdf — 650 KB

Filed under: RCI, undocumented, Sabah, MAS