Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-49&50.pdf

Soalan 49. YB DATO HASBULLAH BIN OSMAN [ GERIK] minta PERDANA MENTERI menyatakan kaedah pengagihan zakat kepada golongan layak di mana kini terdapat kaedah dan proses pengutipan zakat memudahkan rakyat. Namun untuk menyerahkan zakat adalah sukar dan ini seolah-olah zakat gagal menjadi agen membantu rakyat. Soalan 50. Dato' Henry Sum Agong [ Lawas ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah status permohonan rakyat khasnya daerah Lawas Sarawak dan Sipitang Sabah terhadap perhubungan udara terpenting iaitu sebuah Lapangan Terbang baru yang akan diguna pakai oleh penduduk-penduduk kedua-dua kawasan tersebut.

Download soalan-1.pdf — 755 KB

Filed under: zakat, airport, Sabah, Sarawak