Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-28.pdf

YB. TUAN WONG CHEN [KELANA JAYA] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penasihat layak (cleared advisors) yang telah dilantik sehingga kini untuk membantu dan memudahkan perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA) dan adakah terdapat GLCs atau GLICs yang telah menghantar penasihat untuk membantu.

Download soalan-28.pdf — 468 KB

Filed under: MITI, GLCs, TPPA, consultation