Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24&25.pdf

Soalan 24. YB. TUAN WAN HASAN BIN MOHO RAMLI (DUNGUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah tindakan penyelesaian kemendapan tanah sambungan kepada jalan dengan kepala jambatan di Laluan 145 Seksyen 1 KM3 Jambatan Sungai Ruang dan KM4 Jambatan Sungai Teluk Kalung Jalan Chukai- Dungun. Soalan 25. YB. DATUK NUR JAZLAN BIN MOHAMED (PULAI) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status serta fungsi Lebuh Raya Penyuraian Timur (EDL) di Johor Bahru, sama ada ia akan dikenakan tol atau dikecualikan tol selepas kadar tol Tambak Johor dinaikkan baru-baru ini serta apakah rasional kenaikan kadar tol Tambak Johor.

Download soalan-24.pdf — 842 KB

Filed under: roads, Terengganu, Johor, highway, toll