Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-18&19.pdf
Soalan 18. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (Pengkalan Chepa) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan jalan-jalan kampung yang akan di naik tarafkan bagi tahun Pengkalan Chepa. Soalan 19. Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bagi membantu golongan muda untuk memiliki rumah mereka sendiri, terutamanya di kawasan bandar memandangkan harga rumah di kawasan bandar adalah amat tinggi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-24&25.pdf
Soalan 24. YB. TUAN WAN HASAN BIN MOHO RAMLI (DUNGUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah tindakan penyelesaian kemendapan tanah sambungan kepada jalan dengan kepala jambatan di Laluan 145 Seksyen 1 KM3 Jambatan Sungai Ruang dan KM4 Jambatan Sungai Teluk Kalung Jalan Chukai- Dungun. Soalan 25. YB. DATUK NUR JAZLAN BIN MOHAMED (PULAI) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status serta fungsi Lebuh Raya Penyuraian Timur (EDL) di Johor Bahru, sama ada ia akan dikenakan tol atau dikecualikan tol selepas kadar tol Tambak Johor dinaikkan baru-baru ini serta apakah rasional kenaikan kadar tol Tambak Johor.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
YB. TUAN LOKE SlEW FOOK (SEREMBAN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah rancangan Kementerian untuk menaik taraf jalan raya yang menghubungkan Nilai-Batang BenarPajam-Mantin memandangkan laluan tersebut amat sesak dan membahayakan pengguna dan merupakan susur keluar ke Lebuh raya LEKAS.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-47.pdf
YB. TUAN lORIS BIN HAJI AHMAD (BUKIT GANTANG) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah piawai yang digunakan untuk menentukan had kelajuan kenderaan di jalan raya, kadang- kadang dilihat tidak logik seolah-olah bukan hendak menjaga keselamatan tetapi sebaliknya untuk menjana pendapatan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies