Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

YB. TUAN lORIS BIN HAJI AHMAD (BUKIT GANTANG) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah piawai yang digunakan untuk menentukan had kelajuan kenderaan di jalan raya, kadang- kadang dilihat tidak logik seolah-olah bukan hendak menjaga keselamatan tetapi sebaliknya untuk menjana pendapatan.

Download soalan-47.pdf — 350 KB

Filed under: speed limits, roads