Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-56.pdf

Dato' Fauzi Bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Kerajaan bercadang untuk menghapuskan Akta Hasutan 1948 bagi menepati janji Perdana Menteri sebagai satu langkah transformasi politiknya.

Download soalan-56.pdf — 98 KB

Filed under: sedition act, not answered