Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-43.pdf

Tuan Julian Tan Kok Ping [ Stampin ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kenapakah gejala judi haram serta pelacuran semakin buruk di kawasan Kuching serta kawasan/bandar di sekitar sehingga umpama tiada keberkesanan oleh pihak penguat kuasa. Adakah wujudnya elemen rasuah yang menjadi halangan terhadap keberkesanan dalam perlaksanaan.

Download soalan-43.pdf — 968 KB

Filed under: PDRM, vice, Sarawak