Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20&21.pdf

Soalan 20. Tuan ldris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan berapakah bilangan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) mengikut negeri-negeri dan berapakah peruntukan sejak tahun 2010 hingga 2013. Soalan 21. Datuk Linda Tsen Thau Lin [ Batu Sapi ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah menaik taraf Pelabuhan Sandakan seiring dengan penambahan kegiatan ekonomi termasuk pembangunan industri hiliran kelapa sawit di Klaster lndustri Kelapa Sawit (Palm Oil Industrial Cluster, POIC) di Sandakan:-

Download soalan-20.pdf — 524 KB