Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 87

Tuan Nik Muhamad Abduh Bin Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan biiangan kes penderaan kanak?kanak yang dilaporkan, apakah bentuk-bentuk penderaan yang berlaku clan adakah Kementerian berkenaan juga akan meminda Akta Kanak?Kanak 2001 bagi membolehkan hukuman berat dikenakan kepada pesalah.

Download soalan-87.pdf — 292 KB

Filed under: statistics