Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2014 June Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-06-10 Parliamentary Replies

2014-06-10 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-172.pdf
File PDF document soalan-171.pdf
File PDF document soalan-170.pdf
File PDF document soalan-168.pdf
File PDF document soalan-167.pdf
File PDF document soalan-166.pdf
File PDF document soalan-165.pdf
File PDF document soalan-164.pdf
File PDF document soalan-163.pdf
File PDF document soalan-161_1457585810.pdf
File PDF document soalan-161.pdf
File PDF document soalan-160.pdf
File PDF document soalan-159.pdf
File PDF document soalan-158.pdf
File PDF document soalan-157.pdf
File PDF document soalan-156.pdf
File PDF document soalan-153.pdf
File PDF document soalan-151_1457585809.pdf
File PDF document soalan-151.pdf
File PDF document soalan-150.pdf
File PDF document soalan-149.pdf
File PDF document soalan-148.pdf
File PDF document soalan-146.pdf
File PDF document soalan-143_1457585809_1457585809.pdf
File PDF document soalan-143_1457585809.pdf
File PDF document soalan-143.pdf
File PDF document soalan-142.pdf
File PDF document soalan-141.pdf
File PDF document soalan-140.pdf
File PDF document soalan-139.pdf
File PDF document soalan-138.pdf
File PDF document soalan-136.pdf
File PDF document soalan-135.pdf
File PDF document soalan-134.pdf
File PDF document soalan-133.pdf
File PDF document soalan-131.pdf
File PDF document soalan-1.pdf
File PDF document soalan-130.pdf
File PDF document soalan-129.pdf
File PDF document soalan-128.pdf
File PDF document soalan-127.pdf
File PDF document soalan-126.pdf
File PDF document soalan-125.pdf
File PDF document soalan-122.pdf
File PDF document soalan-121.pdf
File PDF document soalan-120.pdf
File PDF document soalan-118.pdf
File PDF document soalan-117.pdf
File PDF document soalan-99.pdf
File PDF document soalan-96.pdf
File PDF document soalan-95.pdf
File PDF document soalan-94.pdf
File PDF document soalan-116.pdf
File PDF document soalan-114_1457585807.pdf
File PDF document soalan-114.pdf
File PDF document soalan-112.pdf
File PDF document soalan-111.pdf
File PDF document soalan-110.pdf
File PDF document soalan-104_1457585807.pdf
File PDF document soalan-104.pdf
File PDF document soalan-103.pdf
File PDF document soalan-102.pdf
File PDF document soalan-101.pdf
File PDF document soalan-93.pdf
File PDF document soalan-92.pdf
File PDF document soalan-91.pdf
File PDF document soalan-88.pdf
File PDF document Soalan 87
Tuan Nik Muhamad Abduh Bin Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan biiangan kes penderaan kanak?kanak yang dilaporkan, apakah bentuk-bentuk penderaan yang berlaku clan adakah Kementerian berkenaan juga akan meminda Akta Kanak?Kanak 2001 bagi membolehkan hukuman berat dikenakan kepada pesalah.
File PDF document soalan-86.pdf
File PDF document soalan-85.pdf
File PDF document soalan-84.pdf
File PDF document soalan-83.pdf
File PDF document soalan-81_1457585806.pdf
File PDF document soalan-81.pdf
File PDF document soalan-80.pdf
File PDF document soalan-79.pdf
File PDF document soalan-78.pdf
File PDF document soalan-77.pdf
File PDF document soalan-76.pdf
File PDF document soalan-75.pdf
File PDF document soalan-74.pdf
File PDF document soalan-73.pdf
File PDF document soalan-72.pdf
File PDF document soalan-71.pdf
File PDF document soalan-68_1457585806.pdf
File PDF document soalan-68.pdf
File PDF document soalan-64.pdf
File PDF document soalan-63.pdf
File PDF document soalan-62.pdf
File PDF document soalan-60.pdf
File PDF document soalan-57_1457585805_1457585805.pdf
File PDF document soalan-57_1457585805.pdf
File PDF document soalan-57.pdf
File PDF document soalan-52_1457585805.pdf
File PDF document soalan-52.pdf
File PDF document soalan-51.pdf
File PDF document soalan-50.pdf
File PDF document soalan-48_1457585805.pdf
File PDF document soalan-48.pdf
File PDF document soalan-47.pdf