Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 50
YB Dato' Haji Mahfuz bin Omar Pokok Sena minta PERDANA menyatakan apakah status wang RM42 juta yang telah diperakui dimasukkan ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri dari SRC International tanpa disedari oleh Perdana Menteri dan tanpa diketahui oleh pihak SRC International; dan adakah wang tersebut telah dikembalikan kepada SRC atau telah di belanjakan oleh Perdana Menteri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-25 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 50
Puan Alice Lau Kiong Yieng Lanang] minta PERDANA MENTERI menyatakan siapa "Malaysian Official yang disebut dalam laporan Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat pada 20/7/2016 dan adakah siasatan dijalankan ke atas dan tindakan Kerajaan berhubung Iaporan DOJ.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN All [ GOMBAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah pelan tindakan 1MDB untuk membayar jumlah hutang yang dianggar berjumlah RM39 bilion.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-26 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y .B . TUAN TO N Y PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 52
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan apakah tujuan utama SRC International ditubuhkan, jenis pelaburan yang disertai oleh SRC International dan daripada manakah syarikat ini mendapatkan modal pelaburan . Jika syarikat ini sudah d iju a l kepada Menteri Kewangan (Diperbadankan), nyatakan bilakah ta rikh ianya dijual dan harga ianya dijual serta projek yang sedang dan akan dijalankan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan wang sebanyak RM3.81 bilion daripada SRC International telah dilaburkan di luar Malaysia di negara mana dan dengan siapa, seperti yang tercatat dalam penyata kewangan syarikat bertarikh 31 Mac 2014 dan apakah corak pelaburan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y .B . TUAN HEE LOY SIAN [ PETALING JAYA SELATAN J minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan individu Jho Low dalam Syarikat 1MDB ; dan b. jumlah hutang terkini Syarikat 1MDB dan penyelesaiannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 58
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kerajaan Malaysia akan membayar pinjaman sebanyak US$3 bilion bagi pihak lMDB Global Investment Limited (lMDBGIL) jika lMDBGIL gagal membuat bayaran pinjaman tersebut seperti yang dijanji dalam surat sokongan Kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-12 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 59
YB DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [RAUB] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- A) Di manakah wang sebanyak USD2.318 bilion yang dikatakan telah di "fully redeemed' oleh CEO 1MDB Arul Kanda; dan B) Di manakah wang sebanyak USD1 .215 bilion yang dikatakan bahagian pertama dari USD2.138 bilion disimpan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies