Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-56.pdf
Dato' Fauzi Bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Kerajaan bercadang untuk menghapuskan Akta Hasutan 1948 bagi menepati janji Perdana Menteri sebagai satu langkah transformasi politiknya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Dato' Haji Mohd Zaim bin Abu Hasan [ Parit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah perlu Akta Hasutan 1948 dihapuskan dan digantikan dengan Akta Harmoni.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-24&25.pdf
Soalan 24. Tuan Su Keong Siong [lpoh Timor] minta PERDANA MENTERI menyatakan bila Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan. Adakah YAB Perdana Menteri berhasrat menunaikan janji yang dibuat pada tahun 2012. Soalan 25. YB. DATO' OTHMAN BIN AZIZ (JERLUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan sejauh manakah kesediaan pengguna dan syarikat konsesi tol bagi cadangan pelaksanaan kutipan tol melalui sistem elektronik sepenuhnya dan bilakah sistem ini mampu dijalankan bagi mempercepatkan urusan pembayaran tol sekali gus mampu mengurangkan kadar kesesakan di plaza tol.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan warga Malaysia yang didakwa di bawah Akta Hasutan sejak tahun 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah benar dimansuhkan dan sekiranya benar bila.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Tuan V. Sivakumar [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah kerajaan tidak konsisten dalam memilih dan membuat tuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 apabila melibatkan individu-individu yang mengeluarkan komen sensitif dalam Iaman web. Apakah penentuan seksyen diputuskan mengikut cita rasa pendakwa raya ataupun mempunyai motif politik tertentu terhadap tertuduh.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Dato' Mansor bin Othman [ Nibong Tebal ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan dan pecahan mengikut kategori pekerjaan orang yang ditahan di bawah Akta Hasutan 1948 sejak pengumuman Perdana Menteri pada tahun 2012 yang Akta ini bakal dihapuskan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies