Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44.pdf

Tuan V. Sivakumar [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah kerajaan tidak konsisten dalam memilih dan membuat tuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 apabila melibatkan individu-individu yang mengeluarkan komen sensitif dalam Iaman web. Apakah penentuan seksyen diputuskan mengikut cita rasa pendakwa raya ataupun mempunyai motif politik tertentu terhadap tertuduh.

Download soalan-44.pdf — 411 KB