Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 29
Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk menghubungi jasmine Loo Ai Swan dan Casey Tang Keng Chee; dan adakah mereka masih tersenarai dalam senarai pengamatan Bank Negara bagi tujuan siasatan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-03-07 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 42
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan Bank baru yang menjadi "custodian bank" kepada "unit" yang biernilai RM940 juta yang dimiliki oleh Brazen Sky Limited, yang sebelum ini diuruskan oleh BSI Bank, Singapura yang telah ditarik lesen perbankan mereka. Apakah nilai semasa pelaburan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 25
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 50
Puan Alice Lau Kiong Yieng Lanang] minta PERDANA MENTERI menyatakan siapa "Malaysian Official yang disebut dalam laporan Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat pada 20/7/2016 dan adakah siasatan dijalankan ke atas dan tindakan Kerajaan berhubung Iaporan DOJ.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 30
Dr. Ko Chung Sen Kampar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada beliau telah membaca sepenuhnya tuntutan mahkamah oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) di Amerika Syarikat untuk merampas aset bernilai billion yang dibeli dengan wang yang diambil daripada dan sama ada Perdana Menteri boleh mengesahkan mana?mana butiran di dalam saman Jabatan Kehakiman (DOJ) tersebut adalah tersesat dan tidak benar terhadap mana-mana individu atau pegawai kerajaan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 31
Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Wan lsmail Permatang Pauh minta PERDANA MENTERI menyatakan berikutan dengan pendedahan yang dibuatoleh Department ofJustice (DOJ) bahawa terdapat penglibatan Malaysian Official 1 (M01) dalam kes sivil Red Granite, apakah Kerajaan Malaysia telah mengenalpasti siapakah M01 dan tindakan yang diambil terhadap M01 susulan daripada pendedahan tersebut dan jika tiada tindakan mengapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 45
Dr. Ko Chung Sen Kampar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada kerajaan Malaysia sedang membantu Jabatan Kehakiman (DOJ) di Amerika Syarikat untuk merampas semula aset bernilai billion yang dikaitkan dengan wang yang diambildari1MDB dan jumlah besar wang yang telah diambil melalui penipuan dan pengubahan wang haram daripada dan sama ada kerajaan Malaysia telah meminta Amerika Syarikat dan negara lain termasuk United Kingdom, Switzerland dan Singapura untuk mengembalikan mana- mana aset tersita yang dibeli dengan dana yang diambil dari 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) - Kementerian Kewangan
1MDB PAC Report
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 62
Y.B. DR. LEE BOON CHYE [ GOPENG] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan jho Low dalam lMDB semasa pembentukan dan semasa pengurusan sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 265
Y.B. DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. apakah justifikasi 1MDB memberi surat sokongan kepada Jho Low untuk beliau membida membeli kumpulan hotel di London; dan b. apakah hubungan Jho Low dengan 1MDB.
Located in Documents / 2015 March-April Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)