Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-30.pdf
Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada beliau bercadang mengecilkan saiz kabinet bagi membolehkan pentadbiran yang lebih cekap. Jika tidak, sila nyatakan sebab.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37.pdf
Puan Nurul lzzah Binti Anwar (Lembah Pantai) minta PERDANA MENTERI menyatakan : a) adakah Kerajaan bersedia menyalurkan wang peruntukan khas kelolaan ICU kepada semua kawasan Parlimen menerusi wakil rakyat yang memenangi kawasan terbabit; dan b) jumlah pemberian mengikut kawasan Parlimen sejak 2012 hingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
Puan Nurul lzzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :(a) meluluskan peruntukan undang-undang berserta kewangan untuk diwujudkan sistem Kabinet Bayangan; dan (b) mewujudkan sesi soal jawab Parlimen mingguan oleh Perdana Menteri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
Tuan Liew Chin Tong [ Kluang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah beliau bersedia untuk mewujudkan sesi masa Soalan Perdana Menteri (Prime Minister's Question Time) seperti yang dicadangkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat. Apakah agenda reformasi parlimen yang disasarkan oleh Perdana Menteri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 37
Tuan Wong Chen Subang minta PERDANA MENTERI menyatakan komitmen dan mengemukakan garis masa untuk memindahkan kuasa mutlak atas semua urusan berkaitan dengan Petronas kepada Parlimen supaya Petronas boleh menanggung segala akauntabiliti terhadap rakyat selari dengan manifesto Pakatan Harapan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2019-07-04 Parliamentary Replies