Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 37

Tuan Wong Chen Subang minta PERDANA MENTERI menyatakan komitmen dan mengemukakan garis masa untuk memindahkan kuasa mutlak atas semua urusan berkaitan dengan Petronas kepada Parlimen supaya Petronas boleh menanggung segala akauntabiliti terhadap rakyat selari dengan manifesto Pakatan Harapan.

Download par14p2m2-soalan-Lisan-37.pdf — 6 KB