Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-37.pdf

Puan Nurul lzzah Binti Anwar (Lembah Pantai) minta PERDANA MENTERI menyatakan : a) adakah Kerajaan bersedia menyalurkan wang peruntukan khas kelolaan ICU kepada semua kawasan Parlimen menerusi wakil rakyat yang memenangi kawasan terbabit; dan b) jumlah pemberian mengikut kawasan Parlimen sejak 2012 hingga kini.

Download soalan-37.pdf — 413 KB