Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-25.pdf
YB Puan Alice Lau Kiong Yieng [ Lanang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan meningkatkan caj atau sama ada bayaran Kerajaan rawatan bercadang hospital Kerajaan untuk bagi warganegara Malaysia pada masa depan dan bagaimana dengan sistem "1 Care" yang dicadangkan pada tahun 2012 serta adakah Kerajaan akan melaksanakan sistem tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26&27.pdf
Solan 26. YB Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian untuk mengurangkan kos rawatan di sektor swasta Soalan 27. Y.B. DATO' ABO. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah puncanya dikatakan hampir 60% kakitangan awam yang bergaji RM3,000 sebulan dan ke bawah tidak memiliki rumah sendiri dan apakah laporan terkini Program 1 Juta Rumah yang dicadang dibina oleh Kementerian pada tahun lepas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies