Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-25.pdf

YB Puan Alice Lau Kiong Yieng [ Lanang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan meningkatkan caj atau sama ada bayaran Kerajaan rawatan bercadang hospital Kerajaan untuk bagi warganegara Malaysia pada masa depan dan bagaimana dengan sistem "1 Care" yang dicadangkan pada tahun 2012 serta adakah Kerajaan akan melaksanakan sistem tersebut.

Download soalan-25.pdf — 661 KB