Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-46.pdf
Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelakkan berlakunya lagi kebocoran kertas-kertas peperiksaan yang semakin menggugat keyakinan sistem pendidikan negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 23
Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan punca berlakunya kebocoran maklumat soalan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan langkah yang diambil oleh Kementerian untuk menetapkan prosedur keselamatan maklumat agar perkara sebegini tidak lagi berlaku pada masa akan datang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 30
Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) secara terperinci apakah prosedur dan/atau garis panduan yang ditetapkan dalam penyediaan dan penjagaan soalan-soalan kertas UPSR sama ada sebelum dan selepas penyediaan soalan-soalan tersebut; dan (b) berapakah kos keseluruhan secara terperinci yang ditanggung oleh Kementerian akibat kebocoran kertas-kertas Sains dan Bahasa lnggeris UPSR tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Soalan 13. Dato' lr. Haji Nawawi bin Ahmad [ Langkawi ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah tatacara pengawalan kepada kerahsiaan soalan UPSR akan ditambah baik atau menggunakan tatacara lama yang tidak bersesuaian di era teknologi moden sekarang berikutan baru-baru ini kertas peperiksaan UPSR telah bocor dan menyebabkan murid-murid darjah 6 terpaksa mengambil semula ujian UPSR.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies