Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13.pdf

Soalan 13. Dato' lr. Haji Nawawi bin Ahmad [ Langkawi ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah tatacara pengawalan kepada kerahsiaan soalan UPSR akan ditambah baik atau menggunakan tatacara lama yang tidak bersesuaian di era teknologi moden sekarang berikutan baru-baru ini kertas peperiksaan UPSR telah bocor dan menyebabkan murid-murid darjah 6 terpaksa mengambil semula ujian UPSR.

Download soalan-13.pdf — 391 KB

Filed under: exam paper leak