Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 23

Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan punca berlakunya kebocoran maklumat soalan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan langkah yang diambil oleh Kementerian untuk menetapkan prosedur keselamatan maklumat agar perkara sebegini tidak lagi berlaku pada masa akan datang.

Download soalan-22_1439372625.pdf — 598 KB

Filed under: UPSR, exam paper leak