Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 482
Puan Kasthuriraani AIP Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah kanak?kanak yang didaftar sebagai OKU serta pecahan jenis ketidakupayaan yang dialami mengikut jantina dan kaum dan berapakah program pemulihan dalam komuniti yang ditubuhkan mengikut lokaliti mengikut jenis ketidakupayaan sehingga Oktober 2017.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-14.pdf
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin (Ampang) minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan samaada Kementerian bersedia merangka dasar khususnya bagi menangani masalah warga miskin kota dan tidak berumah I gelandangan, memandangkan masalah tersebut masih belum lagi tersentuh dalam kelima-lima dasar Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (Dasar Wanita Negara 2009, Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara, Dasar Sosial Negara, Dasar Warga Emas Negara dan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara).
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-6.pdf
Soalan 6. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha Kerajaan untuk mengatasi masalah pemerdagangan manusia yang melibatkan wanita dan kanak-kanak yang semakin berleluasa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-27.pdf
Soalan 27. Dato' Ahmad Fauzi bin Zahari [ Setiawangsa ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan adakah Kementerian mempunyai sebarang perancangan untuk membina taska atau rumah asuhan kanak-kanak di semua jabatan Kerajaan sebagai satu kaedah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup yang semakin meningkat pada waktu ini. Atau sebarang perancangan lain bagi mengurangkan kos asuhan anak-anak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies