Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-6.pdf

Soalan 6. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha Kerajaan untuk mengatasi masalah pemerdagangan manusia yang melibatkan wanita dan kanak-kanak yang semakin berleluasa.

Download soalan-6.pdf — 504 KB