Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-27.pdf

Soalan 27. Dato' Ahmad Fauzi bin Zahari [ Setiawangsa ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan adakah Kementerian mempunyai sebarang perancangan untuk membina taska atau rumah asuhan kanak-kanak di semua jabatan Kerajaan sebagai satu kaedah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup yang semakin meningkat pada waktu ini. Atau sebarang perancangan lain bagi mengurangkan kos asuhan anak-anak.

Download soalan-27.pdf — 455 KB

Filed under: children