Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-34.pdf
Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan [ Keningau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilakah keputusan, hasil penyiasatan atau rekomendasi Suruhanjaya Siasatan Diraja (Royal Commission of Inquiry) mengenai pendatang asing di negeri Sabah akan dikeluarkan dan adakah Kerajaan Persekutuan komited untuk melaksanakan semua rekomendasi tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
YB Tuan Ignatius Dorell Leiking [ Penampang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapa laporan lengkap siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi pendatang tanpa izin di Sabah tidak dibentang di Parlimen (hingga ke hari ini) selepas tamat tempoh siasatannya pada 21 Mei 2014 dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-28.pdf
Tuan Lim Kit Siang [Gelang Patah] minta PERDANA MENTERI menyatakan samaada kerajaan bersetuju atau tidak untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi mengkaji sama ada aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak telah dipenuhi atau dikhianati sejak pembentukan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) bilakah Kerajaan berhasrat membentangkan Laporan lengkap Siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) berhubung pendatang tanpa izin di Sabah yang tempoh tamat siasatannya berakhir pada 21 Mei 2014 yang lalu; dan (b) adakah Kerajaan merasakan siasatan ini belum lengkap dan sempurna dan satu tarikh baru diperlukan untuk melanjutkan siasatan. Soalan 21. Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- (a) apakah faktor yang menyebabkan MAS (Malaysia Airlines Systems) menghentikan perkhidmatan laluan Kota Kinabalu-Puerto Princesa Palawan Phillipines-Kota Kinabalu; dan (b) adakah ianya disebabkan oleh kegagalan promosi MAS bagi laluan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44&45.pdf
Soalan 44. Datuk lkmal Hisham bin Abdul Aziz [ Tanah Merah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah faktor yang menyebabkan sejak kebelakangan ini semakin ramai individu atau pihak berani membuat kenyataan yang boleh menyinggung perasaan kaum lain dan sensitiviti agama lain. Soalan 45. Dato Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah Kerajaan tidak memandang serius terhadap laporan RCI yang mengesyorkan IPCMC. Mengapakah laporan RCI. berkaitan PATI. di Sabah lambat disiarkan sedangkan Kerajaan telah acap kali menubuhkan "Royal Commission of Inquiry" dan membelanjakan peruntukkan yang besar dalam melaksanakannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies