Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44&45.pdf

Soalan 44. Datuk lkmal Hisham bin Abdul Aziz [ Tanah Merah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah faktor yang menyebabkan sejak kebelakangan ini semakin ramai individu atau pihak berani membuat kenyataan yang boleh menyinggung perasaan kaum lain dan sensitiviti agama lain. Soalan 45. Dato Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah Kerajaan tidak memandang serius terhadap laporan RCI yang mengesyorkan IPCMC. Mengapakah laporan RCI. berkaitan PATI. di Sabah lambat disiarkan sedangkan Kerajaan telah acap kali menubuhkan "Royal Commission of Inquiry" dan membelanjakan peruntukkan yang besar dalam melaksanakannya.

Download soalan-44.pdf — 701 KB

Filed under: RCI, IPCMC, Sabah