Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-54.pdf
Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [Marang] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dan Islam Hadhari yang diamalkan oleh kedua Perdana Menteri sebelum beliau masih dititikberatkan dalam seluruh jentera Kerajaan khususnya dalam menangani rasuah dan salah guna kuasa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-17.pdf
Soalan 17. Datuk Rozman bin lsli [ Labuan ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah kementerian bersedia untuk mengisikan subjek pengetahuan asas agama Islam sebagai subjek wajib diambil oleh pelajar Islam di Malaysia. Kefahaman yang lebih baik terhadap agama ini oleh pendidikan berbagai kaum akan memberi kesan positif kepada perpaduan negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies