Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 26

DR. NORAINI AHMAD PARIT SULONG minta MENTERI KESIHATAN menyatakan usaha?usaha Kementerian dalam memastikan masalah kesihatan berkaitan mental seperti stres dan kemurungan dapat dikawal dan seterusnya dikurangkan memandangkan World Health Organisation (WHO) melalui International Classification of Disease telah mengklasifikasikan tekanan mental sebagai penyakit bersimptom yang boleh di diagnosis.

Download par14p2m2-soalan-Lisan-26.pdf — 335 KB

Filed under: mental health