Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 33

Tuan ldris Bin Haji Ahmad Bukit Gantang minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kes tangkapan dan pendakwaan bagi kesalahan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia bagi tahun 2016 sehingga 2017 dan nyatakan bentuk kesalahan yang dilakukan.

Download soalan-33.pdf — 35 KB