Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 39

Datuk Koh Nai Kwong Alor Gajah minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan (a)Apakah bilangan orang dan kanak?kanak yang dilaporkan hilang di Malaysia tetapi sehingga masa sekarang belum ditemui, dan semasa kanak-kanak atau orang dilaporkan h?ang;dan (b)Apakah pencapaian kejayaan melalui kerjasama dengan Interpol antarabangsa serta negara jiran bagi mengurangkan kekerapan insiden kehilangan kanak- kanak.

Download soalan-39.pdf — 73 KB

Filed under: Missing Children