Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 37
Tuan Julian Tan Kok Ping [Stampin] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik mengenai kes kehilangan ataupun penculikan kanak-kanak yang berumur 13 dan ke bawah. Senaraikan jumlah kes-kes setiap tahun semenjak 2012 mengikut negeri serta status penyiasatan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-11-01 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 39
Datuk Koh Nai Kwong Alor Gajah minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan (a)Apakah bilangan orang dan kanak?kanak yang dilaporkan hilang di Malaysia tetapi sehingga masa sekarang belum ditemui, dan semasa kanak-kanak atau orang dilaporkan h?ang;dan (b)Apakah pencapaian kejayaan melalui kerjasama dengan Interpol antarabangsa serta negara jiran bagi mengurangkan kekerapan insiden kehilangan kanak- kanak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2018-03-13 Parliamentary Replies