Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 14

DARIPADA Tuan ldris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang] TARIKH 27 Oktober 2015 (Selasa) SOALAN Tuan ldris bin Haji Ahmad minta Menteri PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS menyatakan apakah langkah Kerajaan bagi memastikan supaya tanah sawah dikekalkan untuk jaminan keselamatan makanan memandangkan beras merupakan makanan ruji penduduk negara ini.

Download soalan-14.pdf — 132 KB