Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-49&50.pdf

Soalan 49. Y.B. TUAN NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ PASIR MAS minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang bagi memperhalusi semula perlaksanaan GST dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Soalan 50. TUAN CHUA TIAN CHANG TIAN CHUA BATU minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejak bilakah sistem KEJARA telah digantung. Mengapa sistem KEJARA yang diluluskan Kementerian kini dianggap tidak boleh dipakai lagi. Apakah tindakan yang telah diambil pihak Kementerian terhadap ke semua pesalah yang rekodnya masih lagi di sistem KEJARA.

Download soalan-49.pdf — 104 KB

Filed under: GST, KEJARA