Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 502

Y.B. TUAN CHUA TIAN CHANG [ BATU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapa ramai pesalah yang telah ditangkap oleh pihak Kementerian atas kesalahan tidak mengikut prosedur perlaksanaan GST. Senaraikan mengikut kategori.

Download soalan-502.pdf — 51 KB

Filed under: GST