Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-75.pdf

Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan (a) berapa jumlah kes denggi yang dilapor diseluruh negara sejak Januari hingga Mac 2015; dan (b) tidakkah Kementerian berhajat untuk membentuk satu pasukan dengan diberi peruntukan yang secukupnya bagi betul-betul membuat kajian dan penyelidikan bagi memerangi masalah ini.

Download soalan-75.pdf — 63 KB

Filed under: dengue