Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 70

Y.B. DR. KO CHUNG SEN [ KAMPAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. bilangan m esyuarat lembaga yang diadakan oleh 1MDB setiap tahun untuk 5 tahun yang lalu; dan b. bilangan m esyuarat yang dihadiri oleh Pengerusi Lembaga Penasihat, Dato 'Seri Najib Tun Razak se tia p tahun dan im buhan tahunan untuk Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB.

Download soalan-70.pdf — 33 KB

Filed under: Incomplete Answer