Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 9

DR. NOOR AZMI BIN GHAZALI [ BAGAN SERAI ] minta PERDANA MENTERI menyatakan Malaysia kini berada di pusingan lima tahun terakhir ke arah menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Sejauh manakah pencapaian hingga sekarang dari sudut pendapatan dan juga kecanggihan ekonomi negara dan adakah Malaysia sudah mempunyai tahap pengetahuan, daya inovasi dan daya saing yang boleh meletakkan Malaysia setanding dengan negara maju yang lain.

Download soalan-9.pdf — 73 KB