Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 72

Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan akan melakukan rombakan semula bagi menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebuah institusi bebas menurut lunas-lunas Perlembagaan Persekutuan dan bukan sekadar menurut Akta Parlimen agar SPRM dapat menjadi agensi paling berkesan bagi menangani masalah rasuah.

Download soalan-72.pdf — 282 KB

Filed under: macc