Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2015 March-April Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-25 Parliamentary Replies

2015-03-25 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-10.pdf
File PDF document soalan-11.pdf
File PDF document soalan-0-intro.pdf
File PDF document soalan-12.pdf
File PDF document soalan-13.pdf
File PDF document soalan-14.pdf
File PDF document soalan-15.pdf
File PDF document soalan-16.pdf
File PDF document soalan-18.pdf
File PDF document soalan-17.pdf
File PDF document soalan-19.pdf
File PDF document soalan-20.pdf
File PDF document Soalan 22
Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sebab mengapa Kerajaan tidak memansuhkan syarat permohonan visa untuk warganegara China untuk melawat Malaysia sebagai pemangkin untuk menarik lebih ramai pelancong dari Republik Rakyat China.
File PDF document soalan-23.pdf
File PDF document soalan-24.pdf
File PDF document soalan-25.pdf
File PDF document soalan-26.pdf
File PDF document soalan-27.pdf
File PDF document soalan-28.pdf
File PDF document soalan-29.pdf
File PDF document soalan-30.pdf
File PDF document soalan-32.pdf
File PDF document soalan-34.pdf
File PDF document soalan-35.pdf
File PDF document soalan-36.pdf
File PDF document soalan-37.pdf
File PDF document soalan-39.pdf
File PDF document soalan-40.pdf
File PDF document soalan-42.pdf
File PDF document soalan-42_1438594515.pdf
File PDF document soalan-44.pdf
File PDF document soalan-45.pdf
File PDF document soalan-47.pdf
File PDF document soalan-47_1438594516.pdf
File PDF document soalan-51.pdf
File PDF document soalan-52.pdf
File PDF document soalan-53.pdf
File PDF document soalan-54.pdf
File PDF document soalan-55.pdf
File PDF document soalan-57.pdf
File PDF document soalan-58.pdf
File PDF document soalan-59.pdf
File PDF document soalan-60.pdf
File PDF document soalan-61.pdf
File PDF document soalan-63.pdf
File PDF document soalan-64.pdf
File PDF document soalan-65.pdf
File PDF document soalan-67.pdf
File PDF document soalan-71.pdf
File PDF document soalan-70.pdf
File PDF document Soalan 72
Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan akan melakukan rombakan semula bagi menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebuah institusi bebas menurut lunas-lunas Perlembagaan Persekutuan dan bukan sekadar menurut Akta Parlimen agar SPRM dapat menjadi agensi paling berkesan bagi menangani masalah rasuah.
File PDF document soalan-73.pdf
File PDF document soalan-77.pdf
File PDF document soalan-74.pdf