Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 3

Y.B. TUAN FONG KUI LUN [ BUKIT BINTANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilangan syarikat yang telah berdaftar dengan jabatan Kastam berhubung GST setakat 28 Februari 2015, anggaran syarikat yang belum/tidak berdaftar dan apakah tindakan ke atas peniagapeniaga yang telah mengutip cukai GST sebelum tarikh dikuatkuasakan.

Download soalan-3.pdf — 27 KB

Filed under: GST