Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

Soalan 22. Tuan Sim Chee Keong [ Bukit Mertajam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa janji beliau untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 masih belum terlaksana dan terdapat kenyataan bercanggah daripada ahli Kabinet yang lain.

Download soalan-22.pdf — 221 KB

Filed under: Sedition Act