Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 43

Tuan Oscar Ling Chai Yew [ Sibu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap SPRM. Adakah Kerajaan akan memberi kuasa mendakwa kepada SPRM. Apakah tindakan yang akan diambil kepada pegawai SPRM yang mengakibatkan kematian Teo Beng Hock.

Download soalan-41_1439372482.pdf — 451 KB