Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32.pdf

Soalan 32. Tuan Wong Sze Phin @ Jimmy [Kota Kinabalu] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah status pemindahan atau penempatan semula penduduk perkampungan setinggan di Pulau Gaya. Bilakah mereka akan ditempatkan semula. Nyatakan bilangan, bangsa dan status warganegara penduduk setinggan di Pulau Gaya dan berapa ramai yang akan dihantar balik ke negara asal.

Download soalan-32.pdf — 454 KB

Filed under: Sabah, relocation