Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 24

Tuan Manivanan a/l Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan : (a) bilangan kes jenayah yang melibatkan pendatang asing (senaraikan mengikut negara) dan kadar peratusannya daripada jumlah kes jenayah di negara untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 1 Oktober 2014, serta jenis jenayah yang dilakukan; dan (b) bilangan warga luar negara yang dikesan dan/atau diambil tindakan akibat memasuki atau keluar dari negara ini dengan menggunakan pasport palsu; dan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pihak imigresen bagi mencegah kejadian sedemikian.

Download soalan-24.pdf — 1058 KB

Filed under: crime, illegal entrants