Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-46.pdf

Soalan 46. Y.B. DATo• SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan mempunyai sistem penapisan yang baik dan tepat untuk memilih pegawai yang berkedudukan tinggi, terutamanya dalam golongan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) supaya mereka yang bakal dipilih itu dapat menguruskan syarikat-syarikat Kerajaan dengan baik dan berintegriti.

Download soalan-46.pdf — 345 KB

Filed under: GLCs