Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan-10.pdf

Soalan 10. TUAN ZAIRIL KHIR JOHARI [ BUKIT BENDERA] minta PERDANA MENTERI menyatakan status siasatan SPRM terhadap aduan-aduan mengenai dakwaan penyelewengan kewangan dan penyalahgunaan kuasa dalam Zoo Negara

Download soalan-10.pdf — 192 KB

Filed under: macc, not answered