Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-33&34.pdf

Soalan 33. YB DATUK HAJI SHAHBUDIN BIN YAHAYA (TASEK GELUGOR) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan jumlah aset hartanah seperti kern tentera dan lapangan terbang TUDM yang telah dicadang atau diluluskan untuk dibangunkan sebagai projek komersil. Sila perincikan. Soalan 34. Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah MAS bercadang untuk menghentikan penjualan arak dan seragam baru di dalam pesawat.

Download soalan-33.pdf — 577 KB

Filed under: TUDM, MAS