Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13.pdf

YB IR. Shaharuddin Bin Ismail [ Kangar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sejauh manakah perancangan Kementerian untuk menaik taraf klinik-klinik kesihatan di negeri Perlis yang telah di bina lebih dari 20 tahun yang lalu yang didapati tidak dapat menampung pertambahan penduduk seperti di pekan Kuala Perlis.

Download soalan-13.pdf — 304 KB

Filed under: health clinics, Perlis, RM-10, RM-11